Radionica umjetnosti i psihologije

Voditelj: Goran Poropat, mag. psych.

Broj polaznika: max. 7

 

SEDAM DANA STVARANJA 3

Festival Sedam dana stvaranja u svojemu je konceptu susretište umjetnosti i psihologije. Važno nam je svakom sudioniku projekta 7ds omogućiti (koliko je to moguće u našim okvirima) da sam sebe doživi kao sposobnu, kreativnu, odgovornu osobu koja ima mogućnost biti u kontaktu s drugima. Može se reći da se u takvom pristupu naglasak stavlja na: direktan kontakt, aktivno eksperimentiranje, odgovornost za sebe i svoje reakcije, osvještavanje sebe u “sada i ovdje“.
 
Ideja radionice je da polaznici tijekom 7 dana istražuju različite aspekte svog bića – misaoni, osjećajni i ponašajni putem vođenih, strukturiranih aktivnosti koje su bazirane na tehnikama dramske pedagogije, kreativne vizualizacije i «mindfulness» pristupa. Također je naglasak na uspostavi grupne kohezije i dinamike, povezivanja i dijeljenja među polaznicima što «zahtijevaju» i same aktivnosti koje će se provoditi. Polaznici neprestano istražuju / upoznaju / osvještavaju sebe aktivno i dinamično. Vještine koje će se stjecati i teme koje će biti obrađene zamišljene su kao koraci na putu zdravog prihvaćanja sebe – samopoštovanja.

Percepcija sebe, samoprihvaćanje, suočavanje s promjenama, upravljanje stresom, kreativno rješavanje problema, samoizražavanje (komunikacijske i socijalno-emocionalne kompetencije) «gradivo» su raspoređeno u 7 cjelina, a posljednja će večer biti prezentacija/proslava osobnih postignuća koja će minimalno obuhvaćati individualne mape s radovima koji će se producirati kroz zadatke pisanjem i crtanjem, od kojih bi sve ili odabrane izložili te svaki polaznik prezentira svoj rad na sebi, uz svoje radove ispriča kako je on/ona doživio to putovanje.

Prijaviti se do 5. kolovoza 2017. možete ovdje.

FB
14. festival Sedam dana stvaranja
13. 8. 2017. - 19. 8. 2017.
Prijave do 5. kolovoza 2017. 

Opće informacije: 7ds radionice 2017.

Otvorene radionice:
Radionica analogne fotografije
Voditelj: Sven Stilinović
Tijelo riječi - književno-izvedbena radionica
Voditeljice: Neva Lukić i Josipa Bubaš

7ds rezidencije:

Trevor Brown Music Composition Workshop
7ds-rezidencija - radionica performansa
Jelena Lovrec - Kvadratni metar kulture

52 000 Pazin